Urbanització de l’entorn de la Fàbrica Nova. Manresa

  • Localització: Manresa

  • Obra: Modificació del projecte d’urbanització dels espais complementaris del pla especial del sector Fàbrica Nova PE10.

  • Any d’execució: 2021

  • Entitat adjudicatària: Ajuntament de Manresa i Criteria Caixa