Para GRUPMAS el valor más importante són les persones que en formen part i en són la base per la seva vocació de servei. Cada treballador desenvolupa i assumeix les responsabilitats que li són assignades i es planifica la formació continuada per tal de garantir la qualitat del servei, la consciència mediambiental de protecció del medi ambient i el desenvolupament de les tasques en un entorn cada vegada més segur. Grupmas promou la participació de tots el treballadors i els motiva per a aportar suggeriments per a la millora de l’activitat.

Això només és possible gràcies al sistema de gestió implantat a Grupmas i la millora continua, tant en el camp de la qualitat, el medi ambient com en el camp de la prevenció de riscos laborals.

Sistema de gestió integrat basat en les normes internacionals

Nuestros valores

GRUPMAS destina los recursos necesarios para mantener al día el sistema de gestión integrado, cumpliendo en todo momento con la legislación vigente aplicable.

  • Prevenció de riscos laborals

  • Respecte mediambiental
  • Qualitat al llarg de tota l’obra

  • Seguiment continuo del producte i servei
  • Compliment d’expectatives del client

La Direcció de GrupMas té establert un Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball per garantir que els processos i els productes satisfan, en cada moment, les expectatives i necessitats de les seves parts interessades, tan de qualitat, com mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

L’èxit assolit i la satisfacció dels nostres clients, es deu a l’equip humà que treballa amb professionalitat i entusiasme, aconseguint els objectius marcats, centrant els esforços en assolir un alt nivell de qualitat i complint al màxim les necessitats dels clients.

Per a GrupMas, el valor més important són les persones que en formen part i en són la base per la seva vocació de servei. Cada treballador desenvolupa i assumeix les responsabilitats que li són assignades i es planifica la formació continuada per tal de garantir la qualitat del servei, la consciència mediambiental de protecció del medi ambient i el desenvolupament de les tasques en un entorn cada vegada més segur. GrupMas promou la consulta i participació de tota la organització i els motiva per a aportar suggeriments per a la millora i aconseguir els objectius marcats.

Els nostres valors

GrupMas destina els recursos necessaris per a mantenir al dia el sistema de gestió integrat, complint en tot moment amb la legislació vigent aplicable.

  • Prevenció de riscos laborals

  • Respecte mediambiental

  • Seguiment continuo del producte i servei
  • Compliment d’expectatives del client

  • Qualitat al llarg de tota l’obra

La Direcció de GrupMas té establert un Sistema de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball per garantir que els processos i els productes satisfan, en cada moment, les expectatives i necessitats de les seves parts interessades, tan de qualitat, com mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

L’èxit assolit i la satisfacció dels nostres clients, es deu a l’equip humà que treballa amb professionalitat i entusiasme, aconseguint els objectius marcats, centrant els esforços en assolir un alt nivell de qualitat i complint al màxim les necessitats dels clients.

Per a GrupMas, el valor més important són les persones que en formen part i en són la base per la seva vocació de servei. Cada treballador desenvolupa i assumeix les responsabilitats que li són assignades i es planifica la formació continuada per tal de garantir la qualitat del servei, la consciència mediambiental de protecció del medi ambient i el desenvolupament de les tasques en un entorn cada vegada més segur. GrupMas promou la consulta i participació de tota la organització i els motiva per a aportar suggeriments per a la millora i aconseguir els objectius marcats.

+500 PROJECTES

Obra civil

+400 EDIFICIS

Edificació