Plurifamiliar de 7 habitatges. Sant Cugat del Vallès

  • Localització: Sant Cugat del Vallès

  • Obra: Edifici plurifamiliar al carrer Alvarez nº 4

  • Any d’execució: 2020

  • Entitat adjudicatària: Ramón León Pastor